Marka Bildirimi

 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“556 Sayılı KHK”) ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.

Marka tescilinden doğan hakların kapsamı 556 sayılı KHK m. 9’da düzenlenmiştir. MADDE 9 – Aşağıda belirtilen hallerde, marka sahibinin, izni alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır: Anılan madde uyarınca marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine ait olup, marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Mototekno markası 38. sınıfdan Radyo ve televizyon yayın hizmetleri. Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil). ibaresiyle tescillidir. Sitemizde kesinlikle motosiklet ve teknoloji ürünleri gibi fiziki ürün satışı yapılmamakta olup marka sınıfına uygun hareket edilmektedir. Marka ihlalleri tarafımızca hassas olarak takip edilmekte olup gerektiğinde yasal mercilere başvurularımız olmaktadır. YouTube gibi servislere markamızın bildirimi yapılmıştır.

İletişim Formu